Vem är Eva Seilitz?

Vem är Eva Seilitz?

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Ett yogakoncept som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen, och som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström som är en internationellt diplomerad dans- och yogalärare. Pilgrimsyogan bygger på Evas mångåriga erfarenhet och kunskap med stöd av ledande krafter inom både yoga och vetenskap. Eva har regelbundet yoga och pilgrimsvandringar för Klosterhotellet i Vadstena och kurser på Masesgården – Sveriges äldsta hälsohem. Hösten 2017 har hon tillsammans med Josefin Wikström utvecklat ett traumaanpassat yogaprogram för Rättspsykiatriska Regionskliniken i Vadstena. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974.

Plattform och samarbetspartners

 

Eva arbetar inom ett brett nätverk men har sin huvudsakliga uppdragsgivare i Vadstena och på Masesgården. Huvudinriktningen är livsmening, världsbild och existentiell hälsa med yoga som praktisk tillämpning och metod för ett tryggare och hälsosammare samhälle. Tillsammans med prästen och författaren Ted Harris formar de specialanpassade program i form av workshops, föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens behov. Ted är teol.dr., präst och Kirkegaardforskare och en flitigt anlitad föreläsare de senaste 20 åren. En av Teds mest uppmärksammade böcker är Konsten att leva innerligt där journalisten Ann Lagerström följde och antecknade Teds tankar och idéer om existentialism för den moderna människan.

Ted Harris

Symboliskt arbetssätt och pedagogik

Människan har i alla tider uttryckt sin inre föreställningsvärld med hjälp av bilder och symboler. Känslor och förnimmelser som är svåra att kommunicera i ord kan få sitt fulla uttryck genom bilden, vilket kan hjälpa oss i utforskandet att hitta ett större djup och mening i våra liv. För Eva har symboler och bildkonsten varit central sedan hon träffade vetenskapsmannen Jonas Salk för att ge gestalt till den intuitiva kunskap han väckte hos henne. Efter sina studier på Santa Barbara City College och The Art Institute of Chicago har Eva utvecklat sitt inre språk genom textilkonsten. För Eva har symbolers betydelse för att skapa balans mellan hennes inre och yttre värld varit central som ett ordlöst språk i sina tolkningar av Jonas Salk´s syn på människan och hennes roll i kosmos. Vid sina studier på Textillinjen på Vadstena folkhögskola våren 2017 har Eva gått vidare att utveckla sina arbetsmetoder genom Textil aktivism där hon framförallt engagerat sig för Vätterns vatten i en rad olika manifestationer där symbolens inneboende kraft varit en viktig del för att uttrycka sitt engagemang.

PILGRIMSYOGA

 

En väg till kraft och inre ro

KONTAKT

Johan III:s väg 19F

592 32 Vadstena

eva@pilgrimsyoga.com

+46 702 43 22 98

NYCKELORD I EVAS VERKSAMHET

 

Yoga

Etik

Existentiell hälsa

Kreativitet

Livssyn

Världsbild

Sammanhang