I drygt 40 år har Eva Seilitz arbetat med olika samhällsprojekt som kan betraktas som pionjärarbete för att bygga broar och skapa plattformar där människor kan mötas för att lära och inspireras av varandra. Några av dessa projekt har varit förankrade i skolans värld med fokus på etik, hälsa och miljö – andra inom boendemiljöer, kultur och livsstil. Hur tar vi ansvar för våra egna liv och hur tar vi ansvar för vår gemensamma framtid i en värld av förändring? Vad driver oss och varför? Hur kan vi utveckla vår påverkanskraft till ett mer långsiktigt mål för vår tillvaro på jorden?


Innehållet i Evas program kan specialanpassas efter beställarens behov

och innehållet kan kombineras på olika sätt. Eva och Ted Harris är ett team som

varvar teori och praktik, och det kan ske i form av både föredrag,

workshop eller en hel kurs.


FÖREDRAG


1. Jane Horney – människan bakom rubrikerna

Evas faster, Jane Horney försvann under mystiska omständigheter i januari 1945 några månader innan andra världskriget slut. Evas far, Johan Horney, ägnade de tio sista åren av sitt liv till att få fram alla fakta han kunde vad det gällde hans systers försvinnande och de anklagelser som riktades mot henne. Vem var hon och vad drev henne att riskera sitt liv för sanningen?  Föredraget och det personliga porträttet av Jane som människa ges i samband med att hon den 8 juli 2018 skulle ha fyllt 100 år om hon levat.


2. Vetenskapsmannen Jonas Salk och hans gärning för mänskligheten

Jonas Salk var Evas mentor och andliga vägvisare i 20 års tid och de hade kontinuerlig kontakt i olika projekt. Salk framställde poliovaccinet och blev en av 1900-talets stora ikoner. Hans djupa engagemang för människans framtid var den gemensamma nämnaren i Evas och Jonas Salk´s vänskap. Det är den kunskapen om hur han såg på människan i ett kosmiskt perspektiv som Eva berättar om, och även hon delar även med sig av sina egna bilder som väcktes till liv genom Salks visioner.


WORKSHOPS

Metoder och verktyg som främjar inre välbefinnande

Livsmening och existentiell hälsa

Genom sitt arbete med intagna inom Kriminalvården utvecklade Eva en metod för samtal och dialog kring existentiella frågor i kombination med yoga och avslappning som en väg att finna en större balans i tillvaron. Nu samarbetar hon med Ted Harris, präst och författare till bla böckerna Konsten att leva innerligt och Mänsklig blomstring och tillsammans utformar de kurser och workshops under temat Livsmening och existentiell hälsa där teori och praktik varvas i en processinriktad metod.


KURSER

Yoga som livsväg

Pilgrimsnycklarna är ledorden för denna kurs, som blir ett möte mellan två uråldriga traditioner i modern tappning. Det handlar om hur vi kan ge utrymme för mer frihet, enkelhet, tystnad, långsamhet, andlighet och delande i vår vardag med hjälp av yoga. Utifrån detta koncept erbjuder Eva specialanpassade program för olika målgrupper beroende på sammanhang och behov. Det kan vara mer meditativa yogaövningar eller dynamiska program, och det kan också vara stilla vandringar med pilgrimsnycklarna som ledmotiv där olika kreativa uttryck kan finnas med som inslag för att synliggöra en inre process. I kursen ingår också föreläsningar om yogans teori och filosofi samt beröringspunkterna med Pilgrimsvandringens ursprung.

There is hope in dreams, imagination,

and in the courage of those who wish to make those dreams a reality.

JONAS SALK

Developer of the polio vaccine

and founder of The Salk Institute for Biological Studies

PILGRIMSYOGA


En väg till kraft och inre ro

KONTAKT

Drottninggatan 83

111 60 Stockholm


eva@pilgrimsyoga.com

+46 702 43 22 98

NYCKELORD I EVAS VERKSAMHET


Yoga

Etik

Existentiell hälsa

Kreativitet

Livssyn

Världsbild

Sammanhang