Vem är Eva Seilitz?

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayoga-lärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun, och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Ett yogakoncept som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen, och som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström som är en internationellt diplomerad dans- och yogalärare. Pilgrimsyogan bygger på Evas mångåriga erfarenhet och kunskap med stöd av ledande krafter inom både yoga och vetenskap. Eva har regelbundet yoga och pilgrimsvandringar för Klosterhotellet i Vadstena och kurser på Masesgården – Sveriges äldsta hälsohem. Hösten 2017 har hon tillsammans med Josefin Wikström utvecklat ett traumaanpassat yogaprogram för Rättspsykiatriska Regionskliniken i Vadstena. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974.

DSC_0307
DSC_0309
DSC_0311

Plattform och samarbetspartners


Eva arbetar inom ett brett nätverk men har sin huvudsakliga uppdragsgivare i Vadstena och på Masesgården. Huvudinriktningen är livsmening, världsbild och existentiell hälsa med yoga som praktisk tillämpning och metod för ett tryggare och hälsosammare samhälle. Tillsammans med prästen och författaren Ted Harris formar de specialanpassade program i form av workshops, föreläsningar och kurser efter uppdragsgivarens behov. Ted är teol.dr., präst och Kirkegaardforskare och en flitigt anlitad föreläsare de senaste 20 åren. En av Teds mest uppmärksammade böcker är Konsten att leva innerligt där journalisten Ann Lagerström följde och antecknade Teds tankar och idéer om existentialism för den moderna människan.

Ted Harris
Andlig födelse
Det inre äktenskapet
Andlig krigare
Helandets princip
Frihet
Kairos
Medveten utveckling
Anknytning
Till minne av Jonas Salk
Unio Mystica
Global vision
Vår värld

Länkar

PILGRIMSYOGA


En väg till kraft och inre ro

KONTAKT

Drottninggatan 83

111 60 Stockholm


eva@pilgrimsyoga.com

+46 702 43 22 98

NYCKELORD I EVAS VERKSAMHET


Yoga

Etik

Existentiell hälsa

Kreativitet

Livssyn

Världsbild

Sammanhang